Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Ogłoszenie dotyczące nabywania lasów lub gruntów do zalesienia

Ogłoszenie dotyczące nabywania lasów lub gruntów do zalesienia

Zgodnie z zarządzeniem nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne LP informujemy, że Nadleśnictwo Legnica jest zainteresowane nabyciem gruntów leśnych oraz gruntów nieleśnych przeznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego do zalesienia.

 

 

 

Grunty do nabycia muszą spełniać poniższe wymogi::

1) przyleganie do gruntów pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Legnica;

2) grunty leśne opisane w ewidencji gruntów jako Ls;

3) grunty rolne przeznaczone w MPZP do zalesienia i opisane w ewidencji gruntów jako RV, RVI, RVIz;

4) uregulowany stan prawny;

5) brak obciążenia na rzecz osób trzecich oraz brak sporów granicznych;

Na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy sprawdz w zasięgu administracyjnym, którego Nadleśnictwa leży Twoja nieruchomość.
Dla ułatwienia udostępniamy poniżej do pobrania proponowany wzór takiej oferty z minimum informacji, które na tym etapie są nam potrzebne.
Nabycie nieruchomości może dojść do skutku po uzyskaniu przez Nadleśniczego stosownej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.
W dalszej kolejności nadleśnictwo zleca wycenę nieruchomości – cena nabycia nie może być wyższa niż wartość wynikająca z wyceny
.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku do dalszego procedowania potrzebne będą:

  1. aktualny wypis z ewidencji gruntów,
  2. aktualny wyrys z mapy ewidencyjnej,
  3. aktualne zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  4. złożenie oświadczenia o pokryciu kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w razie wycofania się zbywcy z transakcji po zleceniu tej wyceny przez nadleśnictwo.

Po uzgodnieniu ceny sprzedaży następuje finalizacja transakcji u notariusza.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numerem tel. 768767020 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: legnica@wroclaw.lasy.gov.pl

Więcej informacji: uzyskają Państwo na stronie internetowej https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/aktualnosci/beda-nowe-lasy-kupujemy-tereny-pod-zalesianie

Materiały do pobrania