AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

Powrót

Narada terenowa w Nadleśnictwie Legnica

Narada terenowa w Nadleśnictwie Legnica

Dnia 05.11.2019 r. na terenie Nadleśnictwa Legnica odbyła się narada terenowa, w której uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, oraz przedstawiciele wybranych nadleśnictw dolnośląskich.

Powodem spotkania był słabnący stan zdrowotny drzewostanów dębowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Odry. Lustracji terenowej podlegały miejsca, gdzie  dęby wykazują symptomy usychania liści i gałęzi w koronie, pojawianie się ciemnych plam (wycieków) na pniach drzew stojących, odbijanie kory przez dzięcioły. Część drzew posiada uschnięte pędy wyrosłe z pączków śpiących – tzw. „wilków”, co świadczy o dużym osłabieniu drzew, ale też o zahamowaniu procesów regeneracyjnych.

Słaba kondycja drzewostanów w łęgach odrzańskich wynika z bardzo niskiego poziomu wód gruntowych, braku opadów w okresie wegetacyjnym, wysokich temperatur dziennych w okresie wegetacyjnym, oraz z braku pokrywy śnieżnej.

Działania leśników będą ukierunkowane na ochronę zdrowych drzewostanów oraz ograniczanie rozwoju i rozprzestrzeniania się groźnych szkodników wtórnych dębu, takich jaki wyrynnik dębowiec, rozwiertek większy, rozwiertek Saxesena, opiętek dębowy, paśniki, rębacze. Odbywać się będzie to poprzez wycięcie chorych drzew aby uratować zdrowe.

Średnia (0 Głosy)

Nadleśnictwa i inne