Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

UWAGA prace pozyskaniowe!!!

UWAGA prace pozyskaniowe!!!

Nadleśnictwo Legnica informuje, że od dnia 11.03.2020 r. prowadzone będą prace pozyskaniowe na obszarze leśnym, który graniczy bezpośrednio z ROD „SAHARA” oraz ROD „LEŚNY”.

 

UWAGA !!!

Nadleśnictwo Legnica informuje, że od dnia 11.03.2020 r. prowadzone będą prace pozyskaniowe na obszarze leśnym, który graniczy bezpośrednio z ROD „SAHARA” oraz ROD „LEŚNY”.

Prace pozyskaniowe będą polegały na:

  • zabezpieczeniu terenu taśmami oraz tablicami ostrzegawczymi, a tym samym tymczasowym zablokowaniu drożności drogi granicznej pomiędzy gruntem leśnym,
    a gruntem ogrodów działkowych;
  • wycince drzew niebezpiecznych - uszkodzonych, zamierających lub zamarłych w wyniku suszy hydrologicznej oraz aktywności szkodliwych owadów;
  • zrywce i ułożeniu pozyskanego drewna na obrzeżu drzewostanów własności Nadleśnictwa Legnica;
  • wywozie składowanego drewna przez transport ciężarowy do odbiorców drewna.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas prowadzenia prac pozyskaniowych.