Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Narada terenowa w Nadleśnictwie Legnica

Narada terenowa w Nadleśnictwie Legnica

Dnia 05.11.2019 r. na terenie Nadleśnictwa Legnica odbyła się narada terenowa, w której uczestniczyli przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, oraz przedstawiciele wybranych nadleśnictw dolnośląskich.

Powodem spotkania był słabnący stan zdrowotny drzewostanów dębowych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie Odry. Lustracji terenowej podlegały miejsca, gdzie  dęby wykazują symptomy usychania liści i gałęzi w koronie, pojawianie się ciemnych plam (wycieków) na pniach drzew stojących, odbijanie kory przez dzięcioły. Część drzew posiada uschnięte pędy wyrosłe z pączków śpiących – tzw. „wilków”, co świadczy o dużym osłabieniu drzew, ale też o zahamowaniu procesów regeneracyjnych.

Słaba kondycja drzewostanów w łęgach odrzańskich wynika z bardzo niskiego poziomu wód gruntowych, braku opadów w okresie wegetacyjnym, wysokich temperatur dziennych w okresie wegetacyjnym, oraz z braku pokrywy śnieżnej.

Działania leśników będą ukierunkowane na ochronę zdrowych drzewostanów oraz ograniczanie rozwoju i rozprzestrzeniania się groźnych szkodników wtórnych dębu, takich jaki wyrynnik dębowiec, rozwiertek większy, rozwiertek Saxesena, opiętek dębowy, paśniki, rębacze. Odbywać się będzie to poprzez wycięcie chorych drzew aby uratować zdrowe.