Wydawca treści Wydawca treści

INFORMACJE OGÓLNE O NADLEŚNICTWIE

Nadleśnictwo Legnica położone jest w V Śląskiej Krainie przyrodniczo-leśnej w trzech dzielnicach i w siedmiu mezoregionach. Obszar nadleśnictwa ma w zasadzie charakter nizinny z lokalnymi obniżeniami oraz dużą ilością pasm i wzniesień morenowych. Wysokość nad poziom morza waha się w granicach od 90 do 180 m. Lasy nadleśnictwa usytuowane są w zlewni Bałtyku, w dorzeczu Odry, w zlewni lewobrzeżnych dopływów Odry. Nadleśnictwo Legnica powstało w 1959 roku na bazie istniejącego od 1945 roku Nadleśnictwa Pątnów. W 1973 roku po reorganizacji Nadleśnictw, Nadleśnictwo Legnica zwiększyło swój obszar powierzchniowy do stanu obecnie istniejącego. Dzisiejsze Nadleśnictwo składa się z dwóch obrębów leśnych oraz 12 Leśnictw.

1.       Obręb Legnica o powierzchni         - 11191,81 ha

2.       Obręb Prochowice o powierzchni     - 7500,47 ha

Łącznie pow. nadleśnictwa wynosi          - 18692,28 ha