Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

 

Łowiectwo.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Łowiectwo

Na terenie Nadleśnictwa Legnica działa 14 kół łowieckich oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych. Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich gospodarują populacją zwierzyny bytującej na powierzchni niemal 100 tyś. ha.

Zestawienie obwodów łowieckich, dla których Nadleśnictwo Legnica jest wiodącym

Lp

Dzierżawca/Zarządca

Nr obwodu

Powierzchnia ogólna (ha)

Powierzchnia leśna (ha)

Powierzchnia pozostała(ha)

1

Bażant Lubin

86

3937

1144

2793

2

Bażant Lubin

87

3001

412

2589

3

OHZ Nadleśnictwa Legnica

123

3757

2157

1600

4

OHZ Nadleśnictwa Legnica

124

5229

3414

1815

5

Diana Niedżwiedżice

153

6340

322

6018

6

Miedziak Legnica

155

3493

220

3273

7

Dzik Legnica

156

4412

459

3953

8

Gwardia Wrocław

89

3560

338

3222

9

Gwardia Wrocław

90

4131

1198

2933

10

Górnik Lubin

125

5027

2385

2642

11

Rolnik Wrocław

126

5179

2315

2864

12

Lis Prochowice

127

4457

2667

1790

13

Batalion Legnica

157

3943

1395

2548

14

Batalion Legnica

158

3694

647

3047

15

Jeleń Legnica

159

3967

290

3677

16

Dąbrowa Legnica

188

6077

192

5885

17

Jeleń Legnica

189

4321

179

4142

18

Miedziak Legnica

154

5486

283

5203

19

Słonka Legnica

186

6587

303

6284

20

Cyranka Legnica

187

5176

171

5005

21

Jedność Wądroże Wielkie

218

4792

325

4467

 

Wykaz Rejonów Hodowlanych z podziałem na obwody łowieckie

Lp.

Nazwa Rejonu Hodowlanego, nr

Obwody wchodzące w skład rejonu

1

Przedgórze Sudeckie nr V

154,186

2

Nizina Śląska nr VI

187,218

3

Bory Dolnośląskie Północno- Wschodnie nr II

86,87,123,124,153,155,156

4

Dolina Odry III

89,90,125,126,127,157,158,159,188,189

 Na terenie samych obwodów znajdziemy:

  • 120 stawów o pow. 1 038 ha
  • 9 jezior o pow. 295 ha
  • 1 zbiornik retencyjny 800 ha
  • 64 bagna na pow.428 ha

Wśród zwierząt łownych występujących na terenie Nadleśnictwa należy wymienić : jelenie, sarny, dziki, zające, lisy, kuropatwy, kaczki, gęsi.

Najliczniejsze to : sarna, dzik, jeleń, lis, kaczka.

Do gatunków rzadkich zaliczamy : bobra, orła bielika, kanię rudą i czarną. W ostatnim czasie pojawiły się również wilki. Pojedyncze osobniki butują w łowisku cały rok , watahy pojawiają się rzadziej i to głównie w okresie zimowym.

Przeciętna masa trofeów jeleni byków to: I kl. – 2,92 kg, II kl – 5,88 kg. Najcięższy wieniec posiadał byk pozyskany w 2013 r. na terenie obwodu łow. Nr 123 / wyłączony Nadleśnictwa / - 9,90 kg. Przeciętna masa parostków sarny to : I kl. – 178,5 g / netto /, II kl. – 274,3 g / netto /. Najcięższe parostki pozyskano na terenie koła łowieckiego Dąbrowa Legnica – 640 g/netto/.

 

Zestawienie pozyskania zwierzyny grubej na terenie wszystkich obwodów łowieckich położonych w granicach Nadleśnictwa Legnica

w układzie

plan-wykonanie ( szt.)

Rok

Jelenie

Sarny

Dziki

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

2010

44

40

949

947

1326

1025

2011

59

58

1055

1032

1374

874

2012

88

87

1028

1026

1360

1170

2013

120

112

1211

1190

1533

1312

2014

145

131

1197

1182

1717

1459

2015

139

133

1234

1232

2246

2130

2016

155

152

1344

1320

2194

2002


W styczniu 2017r. przeprowadzono na terenie Nadleśnictwa inwentaryzację zwierzynę metodą pasów i bloków taksacyjnych pod kierownictwem prof. Bogusława Bobka reprezentującego Międzynarodowy Instytut Ekologii w Krakowie. W wyniku inwentaryzacji określono następujące stany zwierzyny grubej bytującej na terenie obwodów łowieckich będących w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Legnica:

  1. Jelenie – 773 sztuki
  2. Sarny – 4801 sztuk
  3. Dziki -1662 sztuki


Nadleśnictwo Legnica organizuje na terenie swoich obwodów łowieckich (wyłączonych

 z wydzierżawienia ) polowania dla myśliwych cudzoziemców, współpracując z Biurami Polowań: Limpopo ,Diana, Foret-Pol. W ostatnich latach bardzo wzrosło zainteresowanie polowaniami pędzonymi na zwierzynę grubą. Organizowane są także polowania dla myśliwych krajowych.


Plan pozyskania zwierzyny grubej w sezonie 2017/2018 na terenie OHZ Nadleśnictwa Legnica

Lp.

Gatunek zwierzyny

Ilość ( szt.)

1

Jelenie  byki

             łanie

             cielaki

12

27

12

2

Sarny  rogacze

            kozy

            koźlaki

55

39

16

3

Dziki

130

 

W sezonie łowieckim 2016/2017 na terenie OHZ pozyskano jedynie 1 trofeum medalowe

  - sarna rogacz – 106,20 pkt. CIC- medal brązowy, waga trofeum 503 g
Pozyskano 4 jelenie byki o wadze wieńca około 6 kg, był to słabszy rok łowiecki jeśli chodzi o trofea jelenia .W poprzednich latach, w każdym sezonie łowieckim było kilka medalowych byków.

 

Jeleń byk pozyskany w dniu 13.02.2013r. - waga 9,90 kg – medal srebrny – 208,58 pkt.CIC