Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Legnica
Nadleśnictwo Legnica
(076) 8767020, (076) 8767021
(076) 8767020, (076) 8767021

ul. Pawicka 4
59-220 Legnica

Nadleśniczy
Jan Bacia
76 8767020
Zastępca nadleśniczego
Hubert Kawalec
76 8767020
Główny Księgowy
Joanna Hościło
76 8767020
Inżynier Nadzoru
Andrzej Majewski
76 8767020
Sekretarz
Sylwester Kucharzak
76 8767020, wew. 671

Dział Gospodarki Leśnej

Bolesław Bielski
Hodowla lasu, szkółkarstwo i nasiennictwo, LMN
Tel.: 76 8767020, wew. 331
Agnieszka Różycka
Stan posiadania, operator LMN
Tel.: 76 8767020, wew. 333
Jacek Szczukiewicz
Ochrona lasu, ochrona przyrody, p.poż., edukacja Leśna. BHP
Tel.: 76 8767020, wew. 334
Remigiusz Baran
Łowiectwo
Tel.: 76 8767020, wew. 335
Robert Sankiewicz
Pozyskanie drewna, nadzór nad lasami niepaństwowymi.
Tel.: 76 8767020, wew. 675
Adam Aleksiuk
Marketing i sprzedaż drewna
Tel.: 76 8767020, wew. 332

Dział Finansowo - Księgowy

Aneta Mokrzycka Bełza
Finanse, Płace
Tel.: 76 8767020, wew. 612
Urszula Horoszkiewicz
Kasa, magazyn, księgowanie faktur
Tel.: 76 8767020, wew. 613
Marzena Korycka
księgowanie faktur, ubezpieczenia majątkowe
Tel.: 76 8767020, wew. 614
Danuta Duszeńko
Sprzedaż drewna – fakturowanie, podatek VAT, przeprowadzenie transferów
Tel.: 76 8767020, wew. 615
Monika Idczak
Sprzedaż drewna – fakturowanie, przeprowadzenie transferów
Tel.: 76 8767020, wew. 616

Dział Administracyjno - Gospodarczy

Magdalena Majewska
Sekretariat
Tel.: 76 8767020, wew. 100
Ewa Brulińska
Sprawy administracyjne, gospodarka mieszkaniowa środki trwałe
Tel.: 76 8767020, wew. 672
Monika Pietruszewska
Zamówienia publiczne, magazyn, środki transportu
Tel.: 76 8767020, wew. 673

Stanowisko ds. pracowniczych

Barbara Engelmajer
Kadry, sprawy pracownicze
Tel.: 76 8767020, wew. 131

Stanowisko ds. BHP

Jacek Szczukiewicz
BHP
Tel.: 76 8767020, wew. 334

Straż leśna

Damian Bondzior
Szkodnictwo leśne, kłusownictwo.
Tel.: 76 8767020, wew. 221
Łukasz Dziadek
Szkodnictwo leśne, kłusownictwo.
Tel.: 76 8767020, wew. 222

Inspektor Ochrony Danych

Tomasz Nowiński
Inspektor Ochrony Danych