Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. Według danych z 2015 roku liczba pomników przyrody w Polsce wynosiła 36 510 z tego pojedyncze drzewa stanowią 29982 z tego w województwie dolnośląskim 2541. Najwięcej pomników przyrody występuje w województwie mazowieckim (4274), a najmniej w województwie opolskim (683).

Pomnikami przyrody-są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na gruntach w zarządzie nadleśnictwa zlokalizowano 15 pomników przyrody.( wg.rejestru pomnikówprzyrody RDOŚ Wrocław z dnia 12.01.2016 r.)

W zasięgu terytorialnym  Nadleśnictwo Legnica jest łącznie  183 pomników przyrody w tym:

  • pojedyncze drzewa 160 szt.
  • grupy drzew, aleje, szpalery 20 szt.
  • głazy narzutowe 2 szt.
  • wychodnia kwarcu 1 szt.