Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Średni wiek lasów na naszym terenie to 64 lata, a przeciętna zasobność przekracza 270 m sześc./ha.

Przyjmując za kryterium różne warunki wilgotnościowe, siedliska zajmują:

1 Powierzchnia leśna zalesiona i niezalesiona

 

Struktura typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie Legnica

 

Struktura drzewostanów wg gatunków panujących

Z analizy układu powierzchniowej tabeli klas wieku, wg gatunków panujących wynika, iż dominującymi gatunkami są na powierzchni leśnej zalesionej:

So – która zajmuje     65,62% powierzchni i             67,41% miąższości,

Db – który zajmuje     21,21% powierzchni i             21,11% miąższości,

Js – który zajmuje      1,80% powierzchni i               1,79% miąższości,

Ol – która zajmuje      3,75% powierzchni i               4,13% miąższości,

Brz – który zajmuje    3,69% powierzchni i               2,95% miąższości.

Rozkład powierzchni w podklasach wieku, wg rzeczywistego składu gatunkowego w Nadleśnictwie Legnica