Położenie

Położenie nadleśnictwa, wg regionalizacji przyrodniczo-leśnej

Galeria zdjęć

Obejrzyj zdjęcia z lasów w zarządzie naszego nadleśnictwa.

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Projekty i fundusze

Zadania zrealizowane w Nadleśnictwie Legnica przy wsparciu finansowym NFOŚiGW.