Wydawca treści Wydawca treści

INFORMACJE OGÓLNE O NADLEŚNICTWIE

Położenie nadleśnictwa, wg regionalizacji przyrodniczo-leśnej

Lasy Nadleśnictwa Legnica, wg regionalizacji przyrodniczo-leśnej położone są w V Krainie Śląskiej i zlokalizowane są w zachodniej części Niziny Śląskiej. Teren nadleśnictwa rozciąga się w przybliżeniu między 51o a 52o szerokości geograficznej północnej oraz 16o a 17o długości geograficznej wschodniej.

 

 

Obszar nadleśnictwa ma w zasadzie charakter nizinny z lokalnymi obniżeniami oraz dużą ilością pasm i wzniesień morenowych. Wysokość nad poziom morza waha się w granicach od 90 do 180 m. Lasy nadleśnictwa usytuowane są w zlewni Bałtyku, w dorzeczu Odry, w zlewni lewobrzeżnych dopływów Odry.

Pod względem klimatycznym wg "Regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski na podstawach ekologiczno-fizjograficznych" obszar Nadleśnictwa Legnica położony jest w strefie ekoklimatycznej Środkowopolskiej (B); w makroregionie Wyżyn Dolnośląskich. Klimat ten posiada cechy klimatu ciepłego i wilgotnego. Kształtowany jest przez wpływy zarówno oceaniczne jak i kontynentalne. Dużą role przy kształtowaniu warunków mikroklimatycznych tego terenu odgrywa wpływ cieków wodnych. Długość okresu wegetacyjnego wynosi ok. 220 dni i należy do najdłuższych w Polsce.